El gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya – Faristol

Mitjà: Faristol
Escriu: Glòria Gorchs
Data: 12/2/2018
Ref.- El Gran Llibre de les Criatures Fantàstiques de Catalunya

Entre l’extensa producció editorial de Joan de Déu Prats (Barcelona, 1962) es poden trobar diverses obres on l’autor ha fet un treball de compilador i adaptador de llegendes i mites d’arreu del país. Aquesta vegada, però, tant per l’acurada edició com pel to global i estètic del llibre, s’endevina una voluntat d’escriure una obra referent, una eina de consulta que perduri a les nostres biblioteques.

Prats recull una cinquantena de criatures fantàstiques que dibuixen part del patrimoni folklòric del país, la majoria provinents de creences paganes, en un intent de posar en valor l’imaginari popular català: el Tamarro, la Gusarapa, en Fumera, els Menairons, l’Home dels nassos…

De cada una d’aquestes criatures, que trobem situades en un mapa just a l’inici, l’autor en fa una descripció d’una o dues planes on se’ns n’explica l’origen, les particularitats geogràfiques, curiositats i referències culturals i/o literàries. I tot seguit, a partir d’aquesta informació, Maria Padilla en fa una il·lustració detallada i minuciosa en les textures, a l’estil de les làmines dels catàlegs científics del segle XIX.

Un cop llegim cada una de les fitxes, però, descobrim que l’autor ha defugit de fer una feina de compilació estricta, amb informació estructurada d’una mateixa manera, amb dades objectives, sinó que hi ha també, i sobretot, una intenció literària.

Prats ens convida a mirar-nos aquestes criatures nostrades com a possibles personatges de relats fantàstics, així com altres literatures foranes, com l’anglesa o la japonesa, tan bé han sabut fer. Es tracta d’un llibre pensat per a un públic adult, que pugui seguir totes les referències a obres clàssiques, autors universals, estudiosos de la llengua… que apareixen citats constantment, sense més explicació.

Aquesta seria potser l’única petita pega que li trobaria al llibre: per arrodonir-lo a la perfecció, crec que hauria estat ideal una bibliografia final amb les obres consultades, referències i tot el treball de recerca extraordinari que de ben segur han fet els autors i que es troba de forma desordenada al llarg dels capítols. En tot cas, aquest gran llibre de les criatures fantàstiques aconsegueix amb escreix el seu objectiu: esdevenir, per una banda, una obra referent del folkore català, i per l’altra, ser una font molt suggeridora des del punt de vista literari.